La Rochelle Yearbook 2022

P R I Z E - G I V I N G

Prize-giving

A K A D EM I E S E P RY S U I T D E L I NG – · Vakpryse: Word toegeken vir die gemiddelde punt vir die vak oor die eerste 3 kwartale. · Colours for Grades 10 and 11 learners will be awarded at the beginning of 2023 when the final results for 2022 have been calculated. EN AVANT -MERIETE TOEKENNINGS: CAYCEE CUPIDO, DEMI WILLIAMS (Laerskool La Rochelle, graad 7) G R A A D 8 ILKE DE VILLIERS – Sertifikaat: Vordering. KYRA ALEXANDER – Certificate: Third Highest Marks achieved in Art. KYLIE BASSON – Certificates: Derde Hoogste Punte behaal in Afrikaans Eerste Addisionele Taal; Second Highest Marks achieved in Life Orientation. MARGUERITE CONRADIE – Sertifikate: Second Highest Marks achieved in English First Additional Language; Hoogste Punte behaal in Kuns. FARRYN CUPIDO – Certificate: Tweede Hoogste Punte behaal in Afrikaans Eerste Addisionele Taal. CORIN JOSEPH – Certificate: Third Highest Marks achieved in Music. ISRA MOERAT – Certificate: Second Highest Marks achieved in Art. LEA PRINSLOO – Sertifikaat: Hoogste Punte behaal in Musiek. MARI VAN TONDER – Sertifikaat: Hoogste Punte behaal in Drama. HAYDEN WILLIAMS – Certificate: Third Highest Marks achieved in English First Additional Language. LEILA DU RANDT – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in Kuns; Tweede Hoogste Punte behaal in Tegnologie. NINA FERREIRA – Sertifikate: Hoogste Punte behaal in Wiskunde. MIEKE MARTINS – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in EBW, Afrikaans Huistaal, Duits Tweede Addisionele Taal, Natuurwetenskappe, Wiskunde. TINETTE LE ROUX – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in Lewensoriëntering; Tweede Hoogste Punte behaal in Natuurwetenskappe, Musiek, Duits Tweede Addisionele Taal; Hoogste Punte behaal in Tegnologie. HANAAN GAFFOOR – Certificates: Third Highest Marks achieved in Drama; Hoogste Punte behaal in Afrikaans Eerste Addisionele Taal; Highest Marks achieved in English Home Language. NINA SMIT – Certificates: Third Highest Marks achieved in French Second Additional Language. MADISON PIENAAR – Certificates: Third Highest Marks achieved in Social Sciences, Art; Second Highest Marks achieved in French Second Additional Language, English Home Language, Drama. NIKA DE WIT – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in Tegnologie; Hoogste Punte behaal in Duits Tweede Addisionele Taal, Sosiale Wetenskappe, EBW, Natuurwetenskappe, Wiskunde. YSABELLA FOURIE – Certificates: Third Highest Marks achieved in English Home Language; Highest Marks achieved in Afrikaans Huistaal, French Second Additional Language.

KARU VAN DER WAL – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in Drama; Tweede Hoogste Punte behaal in Afrikaans Huistaal, Sosiale Wetenskappe, EBW, Wiskunde; Highest Marks achieved in English First Additional Language; Hoogste Punte behaal in Lewensoriëntering. G R A A D 9 LILO MTYIDA – Certificate: Progress. RITA BERGH – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in Natuurwetenskappe, EBW. ZAIDIA BRANDT – Certificate: Highest Marks achieved in French Second Additional Language. KELSEY CALITZ – Sertifikaat: Derde Hoogste Punte behaal in Uitgebreide Tegnologie. GRETHA DU TOIT – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in Lewensoriëntering; Tweede Hoogste Punte behaal in Tegnologie; Highest Marks achieved in English First Additional Language. LAEL FRANKFORT – Certificates: Third Highest Marks achieved in Drama, Art; Second Highest Marks achieved in English Home Language. KEIRA GREEN – Certificate: Third Highest Marks achieved in Drama. CAITLIN HENDERSON – Certificate: Third Highest Marks achieved in EMS. JANA HERSELMAN – Sertifikaat: Second Highest Marks achieved in English First Additional Language. MARI JOUBERT – Sertifikate: Tweede Hoogste Punte behaal in Afrikaans Huistaal, Duits Tweede Addisionele Taal. SUNÉ KRUGER – Sertifikaat: Derde Hoogste Punte behaal in Duits Tweede Addisionele Taal. NIEKE LOURENS – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in Afrikaans Huistaal; Third Highest Marks achieved in English First Additional Language. ZOË MALHERBE – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in Musiek; Tweede Hoogste Punte behaal in Frans Tweede Addisionele Taal. KARA SMITH – Sertifikaat: Tweede Hoogste Punte behaal in Uitgebreide Tegnologie. PHILIPPA THERON – Sertifikaat: Derde Hoogste Punte behaal in Uitgebreide Tegnologie. KENDRA VAN ROOI – Certificate: Second Highest Marks achieved in Music. TINEKE LOUW – Sertifikate vir Derde Hoogste Punte behaal in Frans Tweede Addisionele Taal; Tweede Hoogste Punte behaal in Wiskunde. GABRIELLE BALIE – Certificates: Highest Marks achieved in Drama, Social Sciences; Hoogste Punte behaal in Afrikaans Eerste Addisionele Taal. SASHA BAYMAN – Certificates: Second Highest Marks achieved in Drama, Art. PETRONELLA STRAUSS – Sertifikate: Derde Hoogste Punte behaal in Tegnologie; Tweede Hoogste Punte behaal in Drama. LEIGH ADAMS – Certificates: Second Highest Marks achieved in Life Orientation. NINA VOIGT – Sertifikate: Tweede Hoogste Punte behaal in Natuurwetenskappe. ZAHRA DOCRAT – Certificates: Second Highest Marks achieved in EMS; Tweede Hoogste Punte behaal in Afrikaans Eerste Addisionele Taal; Highest Marks achieved in English Home Language, Life Orientation, Art.

54

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker