La Rochelle Yearbook 2022

Tribute to

O P G E D R A A A N

M E J . C H R I S T A L E RO U X ( D A I S Y ) 9 Februar i e 1932 – 16 Sep t ember 2022

Hi erd i e Jaarb l ad word opgedra aan me j . Chr i s t a l e Roux . In 1963 begin haar suksesvolle reis as Skoolhoof tot 1991. Ons eer haar nagedatenis en was bevoorreg om haar te besoek met die viering van haar 90ste verjaarsdag. Haar toegewydheid, hoë standaarde en stylvolle voorkoms sal deur ’n legio oudleerders onthou word.

Mej. le Roux se gedenkdiens in die Strand.

Mev. E Conradie, mej. A Lochner en mev. J Heydenrych tydens mej. le Roux se gedenkdiens by La Rochelle.

Mej. le Roux besoek Larries in 2020.

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker