La Rochelle Yearbook 2022

Peersoneel

P E R S O N E E L 2 0 2 2 VOOR: Mev. Tracy Meyer (Engels Huistaal), mev. Marné Pedro (Afrikaans Huistaal, Afrikaans Eerste Addisionele Taal), mnr. Frans Botha-Visser (Wêreldtale), mej. Adéle Bothma (Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde), mej. Nadene van Aswegen (Adjunkhoof, Rekeningkunde), mev. Elsabé Conradie (Skoolhoof, Lewensoriëntering), mev. Hannatjie Naudé (Departementshoof, Fisiese Wetenskap), mev. Carla Uys (Afrikaans Huistaal, Afrikaans Addisionele Taal), mnr. Quinton Meades (Departementshoof, Fisiese Wetenskap, Uitgebreide Tegnologie, Robotika), mev. Marianna Schoeman (Lewensoriëntering), mev. Soné Ackerman (Engels Huistaal, Engels Addisionele Taal) 2DE RY: Mej. Kirsty Nel (Dramatiese- en Skeppende Kunste), mev. Adéle Dun (Wiskunde), mnr. Stephan-Wessel Swart (Wiskunde), mej. Annadene Malan (Lewenswetenskappe), mev. Danielle Viljoen (Geskiedenis, Sosiale Wetenskap) 3DE RY: Mev. Thereza Landman (Rekeningkunde, Besigheidstudies), mev. Julie Ruthven (Netbal en Swem Organiseerder), mev. Suné Geldenhuys (Besigheidstudies, Rekeningkunde), mev. Luzanne Oosthuizen (Engels Eerste Addisionele Taal), mej. Maryke Muller (Afrikaans Huistaal, Persoonlike Ontwikkeling), mev. Shanje Maree (Afrikaans Eerste Addisionele Taal, Drama, Afrikaans Huistaal), mej. Carmari Marais (Wêreldtale), mev. Karin Leibbrandt (Bemarking), mev. Antoinette Kramer (Gasvryheidstudies, Persoonlike Ontwikkeling, Tegnologie), mev. Christa Vos (Afrikaans Huistaal) AGTER: Mev. Lize Hayman (Musiek), mev. Monika Burger (Lewenswetenskappe, Fisiese Wetenskappe), mej. Madri Gerber (Musiek), mev. Niena Lötter (Persoonlike Ontwikkeling, Besigheidstudies, Lewensoriëntering), mev. Christien Marais (Rekenaartoepassingstegnologie), mnr. Gerhard Kroukamp (Geografie, Geskiedenis), mej. Janie Slabbert (Engels Huistaal), mev. Mari-Lena van Rooyen (Wiskunde), mev. Anél Bergh (Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid, Geografie), mev. Sonnet Vorster (Toerisme, Tegnologie), mev. Anmari Davids (Geografie, Persoonlike Ontwikkeling) AFWESIG: Me. Wanri Venter (Hokkie-, Tennis Organiseerder), Elzaan Strachan (IGO)

S B S VOOR: Mev. Carla Uys, mej. Adéle Bothma, mev. Hannatjie Naudé AGTER: Mnr. Quinton Meades, mev. Elsabé Conradie, mej. Nadene van Aswegen

A DM I N Nita Volschenk, Marian Neethling, Elizabeth Ulyate.

T E R R E I N P E R S O N E E L VOOR: Mnr. Peter Whitmore, me. Cathriona Lombard, me. Mieta Soenies, mnr. Elias Jacobs AGTER: Mnre. John Valentyn, Jonathan Wessels, Jacques Philander

B E M A R K I N G & S P O R T Julie Ruthven (Sportorganiseerder), Karin Leibbrandt (Bemarking), Wanri Venter (Sportorganiseerder).

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker