La Rochelle Yearbook 2022

Athletics

WE S - K A A P VOOR: Mia Wilson, Adrienne Gallop, Monique Engelbrecht. AGTER: Cornelia Destroo, Kiera-Lee Abrahams, mev. Marianna Schoeman, Miclynn Africa

B O L A N D Adrienne Gallop, Kiera-lee Abrahams, Monique Engelbrecht

Kiera-Lee Abrahams en mev. Mariana van Zyl. Kiera-Lee is aangewys as die beste veldatleet vir haar item D17, Verspring (5.85).

Mev Mariana van Zyl, hoof HMS Paarl en Tamryn Booysen. Tamryn is aangewys as die beste D14 baanatleet vir haar deelname aan die 200m (25.77).

Mev Mariana van Zyl, hoof HMS Paarl en Cornelia Destroo. Cornelia is aangewys as die Victrix Laudorum, D15 Diskus (39.89). Cornelia behaal die hoogste punte tydens die byeenkoms met haar item.

Mev Mariana van Zyl, hoof HMS Paarl en Mia Wilson. Mia is aangewys as die beste baanatleet, D15 400m (58.56).

110

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker